• Subcribe to Our RSS Feed

Geotechnika

Projekty z zakresu geotechniki opracowywane są w najbardziej zaawansowanych programach opartych na MES. Umożliwią one przewidzenie postaci deformacji obiektu, wielkości i tempa przyrostu osiadań. Analizę wpływu etapów budowy na wartości sił przekrojowych w obiekcie oraz sprawdzenie stateczności. Przy złożonych warunkach gruntowych analiza tego rodzaju jest nieodzownym elementem procesu projektowego. Oferujemy opracowania:
- konstrukcji oporowych
- posadowień bezpośrednich
- posadowień na palach
- wzmocnień istniejących fundamentów
- analizy stateczności skarp i zboczy
- projekty zabezpieczeń osuwisk
- optymalizacje fundamentów
- wzmocnień istniejących nasypów
- nasypów z gruntów zbrojonych