• Subcribe to Our RSS Feed

Hydrotechnika

Opracowujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych oraz projekty ich modernizacji.
Dodatkowo oferujemy wykonanie projektów:
- jazów
- punktów poboru wody
- małych elektrowni wodnych
- renowacji wałów przeciwpowodziowych
- regulacji rzek i potoków
- zbiorniki retencyjne

Realizacje

f_velocity2
model_a_1
pł_poslizgu
sta_2_2
f_velocity2
model_a_1
pł_poslizgu
sta_2_2