• Subcribe to Our RSS Feed

Realizacje

Referencje:

- Ekspertyza stanu technicznego podłoża grobli zbiornika Horodyszcze w km 0+600. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
- Projekt zabezpieczenia przebicia hydraulicznego w podłożu grobli zbiornika wodnego Horodyszcze i odbudowa skarpy rzeki Zielawy w km 40+360. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
- Ocena stanu technicznego rowu melioracyjnego M-30 w zakresie odbioru ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Żabiej Woli. Gmina Żabia Wola.
- Projekt regulacji Rowu L-1 na odcinku od ul. Spychowskiej do kanału Lipkowskiego na terenie dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, poprzez częściowe zarurowanie koryta otwartego.
-Lokalne zabezpieczenie brzegów i stabilizacja dna potoku Rusinów (Podgórny) w km 0+000 – 1+500 w m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. nowosądecki, woj. małopolskie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Krakowie.
- Projekt posadowienia wraz z projektem geotechnicznym i konstrukcyjnym dla zespołu 19 budynków jednorodzinnych w Katowicach. Groupa_a architects

 

Aktualnie prowadzone projekty:

- Modernizacja rowu melioracyjnego w Przyszowicach od nasypu PKP do  kolektora w ul. Wodnej. Kompania Węglowa S.A.  Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy”

 

Polecane:

Oprogramowanie:  ZSoil   Rama 3D  Plato  SMath
Programy CAD: ZWCAD+