AXIS USŁUGI PROJEKTOWE

hydrotechnika i geotechnika to nasza pasja

Gospodarka wodna

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z gospodarką wodną od projektowania po nadzory inwestorskie.

Geotechnika

Projektujemy konstrukcje ziemne, wzmocnienia istniejących obiektów, odwodnienia, obudowy tymczasowe wykopów.

Nadzory inwestorskie

Prowadzimy nadzory inwestorskie obiektów gospodarki wodnej: ujęć wód powierzchniowych, budowli piętrzących, wałów przeciwpowodziowych.

Dokumentacje warsztatowe

Opracowujemy dokumentacje warsztatowe konstrukcji żelbetowych wraz z opcją analizy obliczeniowej pod kątem optymalnego doboru rozkładu zbrojenia.

Analizy obliczeniowe

Oferujemy wykonanie analiz obliczeniowych z zakresu geotechniki oraz hydrotechniki pod kątem doboru optymalnych rozwiązań technicznych