PROJEKTOWANIE

Zakres działalności projektowej obejmuje wszystkie etapy począwszy od wstępnych analiz i koncepcji po szczegółowe dokumentacje wykonawcze
i warsztatowe obiektów.

OCENY STANU TECHNICZNEGO

Wykonujemy oceny stanu technicznego.

EKSPERTYZY

Opracowujemy ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów.

DORADZTWO TECHNICZNE

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa technicznego.